آلفاباکس20

دروود خیلی خیلی خوش اومدین

هدف از ایجاد این وبلاگ تنها تجربه یک حس رمانتیک و زیباست.!

در این تارنما تنها اثر شاعران بزرگ و ارزنده کشورمان گذاشته خواهد شد نه بیگانه..

روزهای خوب و پر از مهربانی و خوشحالی برای شما دوست گرامی آرزومندم..

"ســرم را نــه ظلــم مــی تــواند خــم کنــد،

نــه مــرگ،نــه تــرس،ســرم را تـنـهـا بـرای بـوسیـدن دسـت هـا و بستـن

بـندهـای کـفشهـای فـرزنـدم خـم مـیکـنـم....

شبکه های اجتماعی:

iranariya@

اینستاگرام به زودی


منبع این نوشته : منبع